Great Pyramid of Giza

Jedno od sedam svjetskih čuda je Velika piramida na Giza visoravni uz obalu Nila kraj Kaira. Piramidu se istražujue još od zore moderne povijesti. Napisane su hrpe knjiga samo o enigmatici Velike piramide. Mnoge od tih knjiga potječu od egipatskih arheologa.

Egiptolozi nisu znatno promijenili svoja stajališta o Velikoj piramidi u zadnjih sto godina. Piramidolozi datiraju izgradnju velike piramide oko 2589. godine prije Krista pretpostavljajući kako se radi o mjestu ukopa, grobnici faraona Khufu-a (Keops-a na grčkom). Vodeći ekspert za piramide je dr. Zahi Hawass, predsjednik Najvišeg savjeta za antikvitete - Supreme Council of Antiquities (SCA) u Egiptu, koji gorljivo smatra Velku piramidu grobnicom, iako unutar Kraljevske komore u piramidi nije nikada nađen bilo kakav sarkofag niti mumija. Takvi sarkofazi su se morali izrađivati unutar piramide, jer se zbog svoje veličine ne bi nikada više mogli ukloniti iz Kraljevske komore.

U prošlom desetljeću su znanstvenici počeli sumnjati u starost i svrhu Velike piramide. Postupno, kako je Velika piramida otkrivala sve više svojih tajni, teorija grobnice je postajala sve manje prihvatljivom. Postoje indikacije kako su Veliku piramidu morale izgraditi visoko inteligentne civilizacije, s nužnim znanstvenim shvaćanjem i pristupom tehnikama, koje su ispred naših.

Velika se piramida sastoji od dva milijuna vapnjenačkih blokova, ima visinu zgrade od 40 katova i širinu od dva i pol nogometna igrališta. Temelj piramide je kamena podloga klesana s preciznošću od samo 2 centimetra od savršene površine. Čak i danas sa svim našim know-how i laserskom tehnikom, prema ekspertima, graditelji ne bi mogli izgraditi takvu strukturu kao što je Velika piramida s takvom preciznošću. Jednostavno nemamo mehaničku tehnologiju s kojom bi rezali kamenje za tada ostvarenu konstrukciju piramide!

U stvari se pokušavalo dokazati kako su se piramide mogle konstruirati korištenjem poznatih pradavnih egipatskih alata i metoda. Egiptolog Mark Lehner je pokušao s velikom grupom ljudi no nije uspio čak ni izgraditi 6 metarski model piramide. Morao je pozvati u pomoć kamion s vitlom kako bi izvukao blokove iz kamenoloma. U kasnim 70-tim japanski je tim, koga je financirao Nissan, pokušao napraviti 18 m visoki model korištenjem istih primitivnih pradavnih egipatskih alata kao što su dijetao i čekič. Jednom tako ponosni tim Japanaca, se vratio kući razočaran i zbunjen, jer su morali koristiti strojne čekiće za rezanje kamena, koje nisu uspjeli prevesti preko Nila i vjerojatno bi morali koristiti buldožere, kamione pa čak i helikoptere za slaganje blokova na hrpu, koja je trebala sličiti piramidi. U oba pokušaja rekonstruiranja piramide, mogli su se izvući samo mali blokovi iz kamenoloma, a ako se prisjetimo, stvarna piramida sadrži blokove težine parne lokomotive!

Uzmimo u obzir i savršenost isklesanosti tog kamenja i spojeve sa žbukom, koji su strahovito tanki, da se ne može uvući list papira između blokova! Spojevi žbukom su strahovito jaki, daleko jači od spojeva koje mi danas koristimo. Kamenje izgleda više manje slijepljeno ili zajedno sliveno. Najmanji blokovi teže tonu. Prosječno blokovi teže više od 2,5 tona, a ima ih čak teških i do 70 tona. Kako bi mogli Egipćani podizati takve velike i teške blokove s takvom preciznošću do visine zgrade od 40 katova? Iako postoje neke teorije, ništa nije sigurno. Masivna konstrukcija piramide je  podešena s preciznošću od samo 3 minute i 6 sekundi savršene podešenosti svih (4) kardinalnih točaka.

Giza plato sadrži tri piramide zajedno s nizom satelitskih piramida okolo onih većih. Nalazimo i poznate sfinge na Giza visoravni. Tri velike piramide su nazvane po faraonima, koji su prema egiptolozima naručili njihovu konstrukciju kao mauzoleje:

 • Velika piramida Khufu-a (ili Keopsa)
 • Piramida Khafre (ili Chefren)
 • Piramida Menjaure-a (ili Mycerinos-a)

  
Od lijeva na desno, Khufu, Khafre i Menkaure sa svojim satelitskim piramidama

Izgleda kako neuspijeh Mark Lehner-a i japanskog Nissan tima u rekonstruiranju, čak i minijaturnih modela Velike piramide, pokazuje kako je potrebna tehnika razvijenija od naše, čak i one današnje, najsuvremenije! No egiptolozi i dalje tvrde kako se izgradnja piramida obavila primitivnim dijetlom i čekičima, jer su Egipćani imali jednostavno dovoljno vremena i mnoštvo robova za obavljanje posla.

Sarkofazi koji su nađeni unutar komora piramida su izrađeni od ekstremno tvrdog granita. Iako u njima nije pronađena niti jedna mumija, egiptolozi još uvijek žele vjerovati da su rabljeni kao lijesovi. Čak su i izmislili primitivni alat, koji je korišten za dubljenje granitnih blokova za sarkofage; tvrda diorit kugla na štapu za tucanje kamena.

1995. Christopher Dunn, proizvođač svemirske opreme visoke tehnologije je istraživao sarkofag iz Khafre piramide. Sa sobom je imao neke instrumente za precizno mjerenje, pa je mjerio glatkoću unutrašnjosti sarkofaga, kako bi odredio stupanj preciznosti koja je korištena u klesanju. Njegov nalaz nije ništa manje začuđujući; unutrašnjost kutije je bila savršeno glatka i ravna da nije bilo ogiba svijetla oko ravnog ruba. Svi su rubovi bili savršenog pravog kuta, a površine savršeno glatke. Zakrivljenost unutar kutova je bila izuzetno mala, a rubovi tako oštri, da ih je potpuno nemoguće izraditi tucanjem s kuglom pretpostavljenog dijametra. Kako nije mogao izmjeriti niti jednu jedinu devijaciju savršeno ravne površine i pravokutnih bridova, u svom entuzijazmu otkrićem uskliknuo je "to je preciznost svemirskog doba". Christopher Dunn je ispitao još mnogo granitnih artefakata i zaključio kako se nađena preciznost mogla jedino postići korištenjem strojeva.

Izvorno je Velika piramida bila pokrivena s 144.000 bijelih granitnih zaštitnih kamena, što joj je davalo glatko poliranu površinu. U pradavna vremena vidjela se uočljiva refleksija Sunca na velikim udaljenostima. Egipćani su nazivali svoju piramidu "Ta Khut" što se prevodi sa "Svijetlo". Muslimani su kasnije opljačkali Veliku piramidu i zaštitno kamenje koristili za gradnju džamije u Kairu. Jedini ostaci zaštitnog kamenja su nađeni u temelju Velike piramide i na vrhu piramide Kahfre. Iz tog kamenja je određena točna dimenzija piramida. Nedostaje vršni kamen koji bi trebao zapečatiti vrh Velike piramide.

Zaključak istraživanja West-a i Schoch-a o eroziji Sfinge kaže kako je u stvari voda, a ne pustinjski pijesak i vjetar uzrokom erozije osnovice. To bi moglo značiti kako se erozija dogodila od kiše u periodu nakon ledenog doba 10.000 do 5.00 godina prije Krista, odnosno prije nego se zelena Sahara pretvorila u pustinju. Zaključili su kako je Sfinga morala biti isklesana prije tog perioda i kako je vjerojatno povezana s pradavnom civilizacijom.

Matematičke konstante

Piramide imaju ukodirane matematičke konstante: ¶ (Pi) i Φ (Phi) i prirodni logaritam e! Te tri konstante igraju vrlo značajne uloge u matematici i fizici. Podrijetlo tih konstanti je stoljećima predstavljalo zagonetku matematičarima i znanstvenicima, a još su uvijek misterija iako se činjenično te mistične konstantne pojavljuju svugdje u pridodi. Sve tri konstante ¶, Φ i e su inkorporirane u jednu te istu strukturu, Veliku piramidu! To je već samo po sebi znakovita činjenica i dokazuje genijalnost graditelja Velike piramide.

Nikakvim sredstvima nije moguće pojavljivanje tih konstanti gomilanjem nekih stijena. ¶ i Φ su pronađene prve, međutim trebalo je čekati do 2003. kada je Rick D. Howard vjerojatno otkrio konstantu prirodnog logaritma (u piramidama - op. prev.). Razvio je teoriju koju je nazvao Trostruka-triangularna-teorija (TTT) koja matematički potkrijepljuje prisutnost sve tri konstante u Velikoj piramidi. U slici koja slijedi, dane su dimenzije Velike piramide u kraljevskim laktovima (45 do 55 cm). Kraljevski lakat je pradavna mjera za dužinu koju su koristili Egipćani.


Dimenzije Velike piramide u kraljevskim laktovima

Matematička vrijednost ¶ (Pi) definirana je omjerom opsega kružnice (2r¶) i pridruženog radiusa (r), što za piramidu iznosi:

 • ¶ (Pi) se može naći ako se uzme dvostruka dužina osnovice piramide podijeljenu s njenom visinom: ¶ = 2* 440/280 = 880/280 = 22/7 odnosno približno ¶ = 3,14159.

Zlatni omjer ili Φ (Phi) se nalazi u piramidi na slijedeći način:

 • dužina visine bočne stranice piramide se dijeli s polovicom dužine osnovice piramide, odnosno Φ = 356/220 = 1,618 (220 je polovica dužine osnovice piramide tj. 440 )

Izostavio sam dokaz za bazu prirodnog logaritma e jer je Trostruka triangularna teorija prilično kompleksna.

Činjenica što piramide imaju ukodirane (Pi) i Φ (Phi) kao i e, najtemeljitije konstante prirode, pokazuje kako su graditelji piramida morali matematički shvaćati važnost tih konstanti.
No Velika piramida nije jedina strukture u pradavnom Egiptu koja sadrži te znakovite konstante. Istraživanje Schwaller de Lubicz-a, koji je poručavao Hram u Luksoru od 1837. do 1952. je donijelo nagomilanu evidentnost genijalnog korištenja Zlatnog omjera Φ (Phi) na mnoge načine u arhitekturi hrama. Prije istraživanja Lubitz-a kreditiralo se Grke s otkrićem Zlatne sredine. Njegovi nalazi neoborivo dokazuju kako Egipćani imali ta matematička znanja tisuću godina prije Pitagore.

Lokacija Velike piramide

Lokacija gdje je izgrađena Velika piramida je u najmanju ruku znakovito; moglo bi biti povezano s brzinom svijetla! Brzina svijetla iznosi točno 299.792.458 metara/sekundi ili 29,9792458 x 10 milijuna metara u sekundi.

Izvorno je metar bio definiran kao 10 milijuntina udaljenosti od Sjevernog pola do ekvatora u SI sustavu (1791). Ako podijelimo brzinu svijetla s udaljenošću od ekvatora do Sjevernog pola, dobijemo broj 29,9792458. To je zemljopisna širina crte na polovici udaljenosti između Khufu i Khafre, koja je točno 29,9792458 stupnjeva na Sjever.

To bi mogla biti indikacija kako je lokacija Giza platoa namjerno odabrana kako bi predstavljala brzinu svijeltosti. Druga je indikacija svijesnosti o brzini svijetlosti nađena u broju zaštitnih kamenih ploča koje su korištene u konstrukciji.

Iz otkrića oktahedrona i kocke u Rešetki Zemlje Bruce Cathie, znamo o postojanju fascinantne koincidencije između brzine svijetlosti, gemantrijske vrijednosti za svijetlo i broja zaštinih kamena Velike piramide. Ono što je Bruce Cathie učinio je izražavanje regularne vrijednosti brzine svijetla u drugačijem mjerenju. Postavo  je brzinu svijetla rešetke, tj. brzinu svijetla kojom ono putuje duž crta Rešetke Zemlje. Cathie je predložio različite vremenske jedinice. Uveo je sekundu rešetke kao zamjenu za postojeću sekundu odnosno kao jedinicu vremena. Koristio je i drugačiju mjeru za udaljenost; radijalno izmještanje, dužinu luka kruga od 360 stupnjeva. Umjesto 3 x 8 sati dana, predložio je 3 x 9= 27 rešetka sati u danu. Također je koristio drugu mjeru za udaljenost; koristio je radijalno izmještanje, radijalni luk kruga od 360 stupnjeva. Zatim je rekalkulirao brzinu svijetla kao broj minuta luka (1/60 stupnjeva), koje proputuje svijetlo duž 360 stupnjeva (Zemlje) po sekundi rešetke (pretpostavljajući postojanje 27 sati rešetke u danu). Na svoje veliko iznenađenje nađena brzina svijetla rešetke je bila stvarna harmonična vrijednost 144.000 lukova rešetke po sekundi rešetke.

Tako se harmonijska vrijednost 144.000 za lučnu brzinu svijetlosti rešetke podudara s brojem zaštitnog kamenja, korištenih za pokrivanje Velike piramide. Ako dodamo činjenicu kako Gnostička Kabbalah izjednačuje Gematria vrijednost za svijetlo s brojem 144, može sa sigurnošću pretpostaviti kako to sve pokazuje da su graditelji Giza platoa najvjerojatnije znali brzinu svijetlosti i kako se ne radi o nikakvoj koincidenciji!

Prisjetimo činjenice kako je lokacija Velike piramide egzaktna lokacija Sjevernog pola Rešetke Zemlje i jedinstvena točka na Zemlji gdje je maksimalna površina zemlje u odnosu prema vodi!

Giza plato je stoga jedinstvena lokacija na Zemlji i stoga je teško vjerovati kako to nisu prepoznali njeni dizajneri!

Giza visoravan i unutarnji planeti

Dimenzije velike piramide su prva jaka indikacija kako su graditelji aludirali na predstavljaje dimenzija Zemlje. Zemlja nije savršena kugla; radijus od polova do centra je manji od radijusa od ekvatora do centra. Stoga je Zemlja spljoštena kao nogometna lopta, na kojoj netko sjedi. To se pripisuje centrifugalnoj sili, koja rezultira vrtnjom Zemlje oko svoje polarne osi. Te nesavršene dimenzije kugle Zemlje se pak savršeno reflektiraju u Velikoj piramidi. Opseg piramide predstavlja ekvatorijalni promjer Zemlje. Opseg piramide je jednak polovici minute Zemljine ekvatorijalne zemljopisne dužine. Drugim riječima, ako uzmemo perimetar Velike piramide i pomnožimo ga s 2 x 60 x 360 = 43.200, dobit ćemo opseg Zemlje duž ekvatora u kilometrima.

To se pokazuje ispravnim sa sastelitskim mjerenjima s 99,5% točnošću. Visina Velike piramide predstavlja polarni radijus Zemlje. Ako tu visinu piramide pomnožimo s istom vrijednošću 43.200 kako bi održali omjer, dobit ćemo polarni radijus Zemlje s točnošću od 99,3%. Stoga izgleda više nego razumno pretpostaviti kako je velika piramida stvarno namjerno dizajnirana kako bi predstavljala Zemlju. Te se činjenice ne mogu odbaciti samo kao potpuna slučajnost.

Visina Velike piramide također se izgleda refrencira i na udaljenost između Sunca i Zemlje! Visina piramide je 280 kraljevskih lakata. Udaljenost između Zemlje i Sunca mjereno u kilometrima je 147 x 106 km i iznosi 280 x 109 kraljevskih lakata!Stoga je udaljenost između Zemlje i Sunca točno milijardu puta visina piramide. U poglavlju o svetoj geometriji smo demonstrirali kako Velika piramida izražava omjer veličina Zemlje i mjeseca 'kvadriranjem kruga'.

Iz tih primjera, možemo dobiti impresiju kako je Velika piramida indirektni dokaz postojanja harmoničnog geometrijskoh odnosa između Zemlje, Mjeseca i Sunca. John Martineau u 'Maloj knjizi koincidencije - A little book of coincidence’ je stvarno dokazao postojanje takve harmonične relacije između nebeskih tijela našeg Sunčevog sustava. Pomoću svete geometrija je objasnio sve putanje planeta našeg Sunčevog sustava i pokazao njihovu utemeljenost na intrinsičnim harmonijskim principima. Johannes Kepler, veliki astronom, je uvijek vjerovao u mogućnost geometrijskog objašnjavanja planeta; u stvari je vjerovao, kako su Platonova kruta tijela ključ za misterije putanja.

1994. Robert Bauval je u 'Misteriju Oriona - The Orion Mystery’predložio sada popularnu teoriju, koja pretpostavlja kako su tri piramide Giza visoravni, podešene kao tri zvijezde konstelacije Orion-a. Nil prema Bauval-u odgovara Mliječnom putu. Piramide na zemlji predstavljaju pozicije triju zvijezda te konstelacije 10.500 godina prije Krista (kako iznad, tako ispod). Godina 10.500 p.K. savršeno odgovara s godinom 10.490 konstrukcije velike piramide, koju je dao Edgar Cayce.

I dok se još diskutira popularno Orion-sko poravnanje Giza visoravni, postoje i manje poznate kozmičke relacije, koje ćemo pokazati u ovoj knjizi, a koje se mogu relativno lagano dokazati. Ova teorija opet pretpostavlja, da je Velika piramida bila izgrađena za predstavljanje Zemlje.

Cliff Ross je otkrio kako tri piramide na Giza visoravni pametno korespondiraju s četiri unutarnja planeta Sunčevog sustava, Merkur, Venera, Zemlja i Mars s naglaskom na Veneri. No kako tri piramide mogu korespondirati s četiri planeta?

Korelacija između piradmida i planeta izgleda ovako:

 • P1 : Velika piramida Khufu-a predstavlja Zemlju
 • P2 : Piramida Khafre-a predstavlja Veneru
 • P3 : Piramida Menkaure-a predstavlja i Mars i Merkur

 
Zračna slika Giza visoravni, desno je preslikavanje planeta

Korespondencija srednje piramide s Venerom bi po mom mišljenju moglo biti trag do graditelja Giza visoravni. To ćemo otkriti kasnije.

Tri piramide se omjerno odnose s četiri unutarnja planeta Sunčevog sustava na tri različita načina:

 • baza svake piramide korespondira s promjerom sebi primjerenih planeta
 • kut između P1-P2 i P2-P3 se odnosi na vremensku razliku putanja Zemlje i Marsa
 • udaljenosti između piramida se odnose kao relativne udaljenosti između planeta.

Bez gnjavaže s egzaktnim brojevima, jednostavno ćemo postaviti, da najmanja piramida P3 odgovara prosječnom promjeru i Merkura i Marsa. Graditellji piramida su vjerojatno koristili dvije vrste boje zaštitnog kamenja za razlikovanje dimenzija i Marsa i Merkura u jednoj piramidi. Centralna piramida P2 odgovara Veneri a Khufu piramida (P1) odgovara planetu Zemlja.

Moramo zapamtiti kako se dimenzije piramida odnose prema promjerima planeta i da su omjeri izračunati s točnošću koja zahtijeva egzaktno mjerenje planeta, što je znanost uspjela tek korištenjem satelita! A ovdje se radi o strukturi pješćanog groblja koja demonstrira omjere između dimenzija planeta i dužine baze piramida s istom točnošću!

Tri piramide nisu poslagane u ravnoj crti; u stvari su pod kutom od 191,6 stupnjeva. (180 stupnjeva bi bila ravna crta). Zapamtimo kako taj 'kut' između piramida predstavlja Zemlju i Mars/Merkur.

Planet Zemlja ophodi 360 stupnjeva oko Sunca za 365, 25 dana. Planet Mars međutim zahtijeva 686,98 dana. Izračunajmo sada koliko je Mars  prešao od svojih 360 stupnjeva, dok je Zemlja završila svoj okret oko Sunca:

kut bi bio: 365.25 / 686.98 * 360 = 191.4 stupnjeva!

To je također točno kut između piramida, koje predstavljaju Mars i Zemlju!

Slučajnost? Ne ako shvatimo da je relativna udaljenost između planeta bila uzeta u obračun pri situiranju piramida na Giza visoravni. Pogledajmo:

Udaljenost ravnom crtom između P1 i P3 je 36857 inča.
Udaljenost ravnom crtom između P1 i P2 je 19169 inča.

Stvarni omjer između dviju udaljenosti je P1-P3 / P1-P2 = 36857 / 19169 = 1.92

Izmjeriti odgovarajuće udaljenosti između planeta nije tako jednostavna činjenica. Udaljenost između planeta nije konstantna, zbog eliptičkih putanja planeta oko Sunca. Johannes Kepler je otkrio eliptičke putanje planeta pred 400 godina, no prastanovnici koji su konstruirali Veliku piramidu su to isto već morali znati.

Očito su pametno koristili udaljenost između Zemlje i Merkura, kada je Merkur najudaljeniji od Sunca. U tom je slučaju udaljenost između Zemlje i Merkura 79,76109m. Udaljenost između Zemlje i Venere je 41,39109m.

Po tomu omjer udaljenosti između Merkura i Zemlje, te Zemlje i Venere iznosi 79.76/41.39 = 1.92

To je točno isti omjer udaljenosti između planeta, korištenih u udaljenosti između piramida. I opet se radi o začuđujućoj točnosti!

Postoje i drugi tragovi koji indiciraju kako Velika piramida korespondira sa Zemljom. Dužina solarne godine Zemlje se savršeno reflektira na dva načina u konsturkciji Velike piramide! Prva referencija na solarnu godinu je reflektirana u dužini baze Velike piramide, koja iznosi točno 36.524,22 primitivnih inča dužine ili 365,2422 svetih egipatskih lakata dužine!

Druga referencija na dužinu solarne godine Zemlje se nalazi unutar piramide, gdje nalazimo malu dvoranu između Kraljevske dvorane i Velike galerije, koja je nazvana Pred-komorom. Ako se povuče kružnica u toj sobi koja dodiruje sve zidove, opseg tog kruga je točno 365,25 inča, savršena referencija na broj dana solarne godine! Ukupna dužina solarne godine je 365 dana, 6 sati i 49 minute, dakle 365,25 dana!

Obje su te dimanzije baze piramide i Pred-komore izgleda odabrane kako bi prikazale broj dana jedne zemaljske godine.

Korištenje piramide

Iz izvora Edgar Cayce, David Wilcock i Drunvalo Melchizedek, Velika piramida je korištena kao instrument za duhovnu inicijaciju, liječenje i prosvjetljavanje Egipćana.

Prije inicijacije u Velikoj piramidi, inicijati bi prolazili kroz tajno podučavanje desnog oka Horusa, učeći o svetoj geometriji i čak možda i o fizici etera. Egipćani su vjerovali u potpuno nastajanje kreacije iz prvobitnih voda, Nun (eter). Paragraf 1146 Teksta piramide se odnosi na priču o prvobitnoj kozmičkoj zmiji Iru-To, koja je nastala iz prvobitnih voda za kreiranje fizikalnog svijeta. To su riječi Iru-To-ove iz Teksta piramida:

JasamispustPrvobitnepoplave, onakojajeemergiralaizvode. Zmijasam 'Dobavljačicaatributa' sasvojimmnogimnamotima. AutoricasamBožanskeknjige, kojakaže štojebiloikojautječenaono što ćetekbiti.

Egipćani mogli samo-inducirati izvan-tjelesno iskustvo na taj način. Izvan-tjelesno iskustvo je raskidanje veze individualne svijesti i fizikalnog tijela, te oslobađanje za putovanje u bilo koje mjesto po želji čak i inter-dimenzionalno. Mnogi su ljudi imali iskustvo blizu smrti (near death experinece - NDE), privremenu formu izvan-tjelesnog iskustva (outer body experience - OBE) tijekom operacije. Iako su mnogi pacijenti izvješćivali o takvim iskustvima, cijeli je predmet još uvijek tabu u Zapadnom društvu, sve do 2001. kada je nizozemski kardiolog Pim van Lommel, kao prvi znanstvenik, objavio seriju znanstvenih izvješća u medicinskom magazinu "The Lancet" o realitetu iskustva blizu smrti, koje se dogodilo mnogim njegovim pacijentima.


Zašto egipćani nisu graditelji piramida?

Kameni plato u Gizi je, bez sumnje, središte najvažnijih građevina na površini Planete. Zasto Egipćani nisu graditelji kompleksa na Gizinom platou? Idemo redom:

1. Da bi se izgradio kompleks piramida sa željenom preciznošću, bilo je potrebno imati poravnan kameni plato. S jednog kraja "gradilišta" na drugi kraj, unutar skoro tri kvadratna kilometra, razlika u nivou je manja od dva centimetra! Laserska preciznost i građevinski poduhvat sam za sebe. Temelji Velike Piramide ispoljavaju još preciznije mjere: na preko pet hektara, razlika u nivou je manja od jednog centimetra! Ovo perfektno niveliranje daleko premašuje zahtjeve današnjeg ("modernog") građevinarstva.

2.U Kairskom muzeju se mogu vidjeti primjerci drevnih egipatskih pila, napravljenih od bakra i bronze. Egiptolozi tvrde da su ovakvim alatima stari Egipćani obrađivali kamene piramidine blokove. Ali, tu dolazimo do novog problema. Naime, prema Mohovoj skali mineralne čvrstoće, bakar i bronza imaju tvrdoću od 3,5 do 4. Tvrdoća kamenih blokova (vapnenca) je od 4 do 5, a granita između 5 i 6. Alati dostupni drevnim Egipćanima bi samo zagrebali površinu vapnenca, a granitu ne bi mogli ništa. Nema arheoloških dokaza o željeznim alatima u faraonskom Egiptu. Današnji najbolji željezni alati imaju tvrdoću od 5.5 i to je nedovoljno da siječe granit. Tek dijamantski alati mogu biti riješenje za granit i vapnenac. A sad zamislimo koliko bi miliona skupih dijamanata bilo potrebno za nekoliko miliona kamenih blokova od kojih su piramide građene. A da bi izazov bio teži, svi kameni blokovi su obrađeni sa sve četiri strane, a ne samo na jednoj, vanjskoj. Uglavnom, zaključak je da su blokovi za piramidu obrađeni nekom drugom, nama nepoznatom, tehnologijom.

3. O nerješivom problemu transporta blokova posvjedočili su japanski naučnici koji su pokušali imitirati iste oblike transporta kao drevni Egipćani. Prosječni blok od dvije tone odmah je potunuo na riječnom splavu. A kako su kamene gromade od pedeset ili čak 200 tona podizane na visinu od sto metara? Golom ljudskom snagom?! Kako su granitni blokovi u glavnim komorama podizani i onda uklapani na prostoru u kome može stati samo šest ljudi? Egiptolozi izbjegavaju odgovore na ta pitanja, jer bi za manevar unutar piramide bila potrebna ljudska snaga od barem dvije hiljade ljudi. A dvije hiljade ljudi ne može stati u jednu malu prostoriju.

4. Površina piramida je bila obložena posebnim blokovima koji su svi bili teži od desetak tona u prosjeku. Obrađivani su i ugrađivani sa takvom preciznošću da ni žilet nije mogao stati između njih. Vezivni materijal (malter) nije korišten.

5. Sugestija egiptologa da su prilikom izgradnje piramida korištene rampe po kojima su se vukli kameni blokovi, rađa nove probleme. Rampa koja bi vodila do vrha piramide bi imala 17,5 miliona kubičnih metara materijala. To predstavlja količinu koja je sedam puta veća od zapremine same piramide. Izgradnja takvih rampi bi zahtjevala 240 000 ljudi u toku Keopsove vladavine, i daljnjih 300 000 radnika i osam godina da se one uklone. I onda novi problem. Gdje se taj materijal nalazi pošto nikakvi tragovi nisu nađeni na čitavom platou?
I, nadalje, ako razmišljamo logikom egiptologa, povlačenje kamenih blokova po rampama bi neminovno oštetilo njihove precizne uglove. Umjesto toga, kameni blokovi su ugrađeni neoštećeni u samu građevinu.

6. Dokazi da Egipćani nisu konstruirali tri piramide na Gizinom platou nalaze se na nižim nivoima piramida. Naime, pronađeni su sedimenti na njihovoj osnovi, zatim tragovi vodenih oštećenja, te kristali morske soli na kamenu. Sedimenti se nalaze na visini do pet metara od piramidinih temelja. Oni sadrže mnoštvo školjki i fosila kojima je određena starost putem radiokarbonske metode. Rezultat: sedimenti su stari dvanaest hiljada godina!
Njihovo prisustvo je moglo biti uzrokovano samo dužim prisustvom morske vode i poplava. A faraonski Egipat nema nikakvih zapisa o (biblijskim) poplavama, jer ih jednostavno u njihovo doba nije bilo. Naime, egipatsko kraljevstvo je osnovano osam hiljada godina poslije potopa i kraja zadnjeg Ledenog doba.
Ovo vrlo ozbiljno upućuje da su objekti na Gizinom platou podignuti prije, najmanje, dvanaest hiljada godina.
Kada je Abdullah Al Mamun, sin bagdadskog kalifa, prvi provalio i iskopao prolaz u Piramidu prije 1.200 godina (820 A.D.), pronašao je naslage soli u prizemnom nivou piramide debele dva-tri centimetra. Kemijska analiza vršena u prošlom stoljeću pokazala je da je riječ o soli morskog porijekla. Novi dokaz da je piramida u dalekoj prošlosti (hiljade godina prije Sumera, Babilona ili drevnog Egipta) bila izgrađena, a zatim se, uslijed podizanja visine mora, nalazila u dubokoj vodi. Sve do povlačenja nivoa mora i nastanka pustinje.

7. Stranice piramide su u perfektnoj liniji sa stranama svijeta. Preciznost je zapanjujuća: 99,99% (odstupanje je 0,01%).

8. Velika piramida je istovremeno i sunčev kalendar. Dok je sjenka na sjevernoj strani, sunčeva svjetlost se odbija na južnoj strani, precizno označavajući godišnje dane solsticija i ekvinocija.

9. Osnovne dimenzije Piramide u sebi sadrže mjere Zemljine veličine i oblika. Piramida je u pravilnom omjeru sa hemisferom; geografska širina (30 stepeni na sjever) i dužina (31 stepen na istok) su posebna tačka Planete, jer upravo na tom mjestu svojom dužinom i širinom dodiruju najviše tla, a najmanje mora.

10. Graditelji Piramide su znali geometrijske proporcije Pi (3,1415...), Fi (1,618) i "Pitagorine poučke o trouglu", hiljade godina prije samog Pitagore, "oca geometrije".

11. Originalni graditelji su, gradeći piramidu, pokazali da su bili svjesni Zemljinog sferičnog oblika (uključivo malo odstupanje od perfektnog kruga). Osnove piramide su nekoliko centimetara duže od 230 metara čime su pokrili zaravnjenost Zemlje na polovima.

12. Naivne tvrdnje da se sa strana piramide nalaze dva "ventilaciona otvora" palo je u vodu. Minijaturni elektronski robot je nedavno prošao uski put od 65 metara od "Kraljeve komore" i potvrdio da ovi otvori gledaju direktno u sazvježđa Zeta Orionis i Alfa Drakonis. Iz Kraljičine komore otvori su upereni prema Sirijusu i Orionu. Očito je da su originalni graditelji s razlogom upirali prstom ka ovim planetama.

13. Već klasično djelo Robert Bauvala "The Orion Mystery" detaljno obrazlaže da raspored tri piramide u Gizi odslikava pozicije tri glavne zvijezde u Orionovoj konstelaciji.

Prava svrha piramida

Ka čemu nas vodi ovo nabrajanje građevinskih čuda sa platoa Gize? Zašto bi drevni graditelji inkorporirali toliko preciznih astronomskih, matematičkih, geografskih, astroloških i drugih (još neotkrivenih) znanja u kamene strukture?

Odgovor na to pitanje bi nas napokon približio odgovoru o stvarnoj funkciji piramida. Godina je 1798. Napoleon osvaja Egipat i hita u Veliku piramidu sa svojom pratnjom. Dolazi do "kraljeve komore", traži od svojih pratilaca da ga ostave samog i... provodi noć ležeci u granitnom sarkofagu. Ujutro, vidno blijed i uzbuđen, napušta piramidu. Na upit svojih generala o doživljenom iskustvu, odgovara: "I da vam kažem, ne biste mi nikada vjerovali." Dvadesetak godina kasnije, protjeran na Svetoj Heleni, na isti upit ponovo ne odgovara. Svoju tajnu je odnio sa sobom u grob.

Jedini komad "namještaja" u Kraljevoj komori je granitni ležaj. Dimenzije su mu veće od otvora tako da ovaj granitni blok nije napuštao piramidu od doba građenja. Dimenzije prostorije odgovaraju matematičkoj proporciji Fi (10,46 m x 5,23 m x 5,81 m), a izgrađena je od crvenog granita. Crni granitni ležaj je dugačak 2,25 m i metar širok. Egiptolozi pogrešno tvrde da je ovo konačno prebivalište faraona Keopsa. Pri tome nemaju nijedan, n i j e d a n, dokaz za ovu tvrdnju. Niti mumije, niti kovčega, niti hijeroglifa, kraljevskih oznaka...

Iz duhovnog ugla posmatrano, kandidati za ulazak u povlašteni krug "prosvjećenih" prolazili su put dugačak 22 godine. Vrijeme ispunjeno treningom, iskušenjima, učenjima. Kandidati, odnosno inicirani, su morali da dokažu svoju vrijednost. Objašnjeni su im kosmički principi i univerzalni zakoni, čovjekova pozicija i svrha u svemiru.

Ove istine nisu objašnjavane prostom puku, ignorantima, "onima koji nisu mogli da se uzdignu iznad fizičke stvarnosti i koji svijet shvataju samo onako kako ga vide". (Peter Tompkins, "Secret of the Great Pyramids", 1971).

Na kraju svog dvadesetdvogodišnjeg perioda metafizičkog učenja, meditacija i priprema, inicirani bi došli do svog poslednjeg testa. Bili bi ostavljeni u granitni kovčeg tri dana i tri noći. Položaj kovčega i same Kraljeve komore je pažljivo izabran. Tu bi se koncentrirala energija Piramide i posebno bi se pojačavala prilikom različitih Zemljinih konstelacija sa Suncem, Mjesecom, planetarnim i zvjezdanim objektima. To bi posebno stimuliralo buđenje spiritualne svijesti.

Duše kandidata bi tokom tri dana lutale kapijama vječnosti, oslobođene svog fizičkog tijela. Pri tome bi otkrivali da je čitav Univerzum život, da je kosmos progres, da je svemir vječni rast. Shvatali bi da je tijelo dom iz kojeg duša može da izađe i u koga može da se vrati i bez fizičke smrti. S tim saznanjem kandidat bi postajao besmrtan. Nakon tri dana, i fizičkog buđenja, i individualnog iskustva velike misterije, kandidat bi postajao prosvijetljenim. Bivao bi obasjan božjom, univerzalnom svjetlošću.


Keopsova piramida

Keopsova piramida pobija naše teorije o drevnoj tehnologiji. Više od dva milijuna blokova od kamena vapnenca uzdiže se do visine građevine od četrdeset katova. Svaka linija baze veća je od dva i pol nogometna igrališta. Ako stoji na vrhu, strijelac ne može odapeti strelicu do baze. Sve to potječe od navodno poljoprivrednog društva, prije četiri tisuće petsto godina. I to nije sve. Preciznost i vještina nadmašuju naša moderna shvaćanja.

Cijela baza od čvrste stijene, koja zauzima više od pet hektara, isklesana je oko dva centimetra iznad razine. Okrenuta je samo za djelić stupnja pomaka od glavnih strana svijeta. Vanjske kamene ploče za oblaganje i unutrašnji granitni blokovi tako se međusobno uklapaju, da se između njih ne može zavući oštrica britve. Blokovi teški do sedamdeset tona (otprilike težina lokomotive) podignuti su do visina deseterokatnice i nevjerojatno precizno spojeni sa susjednim blokovima.

Kako su to napravili? Ne znamo. Samo nekoliko generacija prije Keopsa, piramide nisu postojale. Odakle je došla ta tehnologija? Nemamo odgovora. Bilo koja, do danas predložena metoda gradnje te piramide, ne udovoljava prihvaćenim tehnološkim standardima. No činjenica jest daje piramida stvarna, i bez obzira kako su je izgradili, učinili su Velika piramida u Gizi to. Egipćani su gradili piramide još tisuću godina, ali danas je većina njih neprepoznatljiva hrpa kamenja. Samo su starije sačuvane, što govori protiv pretpostavke o obogaćivanju znanja. Bez obzira kakvim su tehnološkim sredstvima te starije piramide građene, Egipćani su i sami nekako izgubili tu tehnologiju.

Još je intrigantnije pitanje zašto su uopće izgrađene. Usprkos činjenici da nikakvo tijelo ili pogrebni predmet - iz istog vremena u kojem su izgrađene piramide Četvrte dinastije - nikad ni u jednoj nisu pronađeni, ortodoksni egiptolozi žestoko tvrde da su sve piramide grobnice i samo grobnice, izgrađene za smještaj posmrtnih ostataka faraona. Kasnije piramide imale su pogrebnih konotacija, ali ne i posmrtnih ostataka.

Objašnjenje egiptologa o pljačkašima grobova ne kaže zašto nema nikakvih dokaza o pljačkašima, niti kako su navodni pljačkaši mogli zaobići zapreke postavljene u cilju onemogućavanja uljeza. Možda su pogrebni razlozi, uvedeni nakon Četvrte dinastije, bili povezani s vidljivim opadanjem kvalitete gradnje. Stoga testirajmo teoriju "samo grobnice", samo na jednom jedinstvenom svojstvu dizajna piramide.

Prolaz koji se spušta dugačak je otprilike sto pet metara, a od toga je oko četrdeset pet metara kroz zidani dio, a preostalih šezdeset metara vodi kroz stijenu. Prije jednog stoljeća je Sir Flinders Petrie, poznat kao djed arheologije na Bliskome istoku, izmjerio prolaz koji se spušta.

Kako bi pokazao svoje znanje o preciznosti, vanjski je rub piramide izmjerio triangulacijom, jer je baza bila pokrivena krhotinama. Izračunao je da iznosi devetsto dvadeset jedan metar i trideset osam centimetara. Dvadeset pet godina poslije, egipatska je vlada zaposlila geodeta, nakon što je otpadni materijal raščišćen, a on je tradicionalnim tehnikama geodetske izmjere izračunao da iznosi devetsto dvadeset jedan metari četrdeset pet centimetara. Petrie je pogriješio samo za sedam centimetara - za 0,007%.

Pravilnost prolaza i ravne površine na stropu i zidovima, zaintrigirali su njegovu sklonost preciznosti. Budući da je pod bio veoma oštećen, nije ga uzimao u obzir. Prolaz je visok oko metar i dvadeset i širok metar i pet centimetara, a spušta se pod kutom od dvadeset šest stupnjeva. Orijentiran je prema sjeveru, a danas je poravnat sa Sjevernjačom. Petrie je utvrdio da je "prosječna pogreška ravnoće izgrađenog dijela prolaza samo 0,07 milimetra, što je nevjerojatno malo za duljinu od četrdeset-pedeset metara. Ako se uključi cijeli prolaz, pogreška je ispod 0,48 milimetra sa strane i 1,17 centimetra na stropu, cijelom dužinom od sto pet metara." Kako su, za ime svijeta, postigli takvu ravninu, tu optičku preciznost na nečemu velikom poput nogometnog igrališta?

Nisu imali lasere. Prijeđite korake mogućih metoda gradnje. Kako su uspjeli ostvariti takvu preciznost?

Odgovor: ne znamo. Koristili su nekakvu tehnologiju i/ili oruđe o kojima jednostavno ništa ne znamo. No ipak znamo, zahvaljujući našoj današnjoj tehnologiji, da to nisu mogli postići slučajno.

Također je očito, bez obzira kako im je to uspjelo, da su morali uložiti golem trud. Dakle, sad je jedna stvar apsolutno jasna: nisu se tako silno trudili oko preciznosti u prolazu samo da bi jednom onuda nosili tijelo. Prema bilo kakvim mjerilima, to bi trebalo gurnuti u stranu ideju o grobnici kao jedinoj svrsi.

Dakle, što je onda mogla biti svrha piramida? Moglo ih je biti nekoliko, ali dobra ideja za barem jednu uporabu prolaza koji se spušta, je opservatorij. Astronomija je najstarija znanstvena disciplina, a poznato je da su drevni narodi bili pronicavi astronomi. Velika djela drevnih naroda bila su motivirana njihovim religijama, a religije su potjecale iz astronomije. Za njih, proučavanje neba nije bio samo znanstveni rad; njihova je besmrtnost ovisila o tome.

Povrh izmjerljivih kretanja Sunca, Mjeseca, planeta i zvijezda, mnogi znanstvenici priznaju da su drevni narodi znali za precesiju ekvinocija. Poput vrha koji polako kruži dok se brzo vrti oko središnje osi, Zemlja čini spori krug precesije od otprilike jednog stupnja svake sedamdeset dvije godine, odnosno potpuni krug svakih dvadeset šest tisuća godina, dok se oko svoje osi zavrti jednom svaka dvadeset četiri sata.

Spoznaja o tom kretanju nebeskog svoda, koja se obično pripisuje Hi-parhu iz 150. g. pr. Kr., postojala je mnogo prije Hiparha, medu drevnim narodima čije su religije odražavale to znanje. Ako se gleda s dna prolaza koji se spušta, gornji se otvor nalazi pod kutom malo većim od pola stupnja. Trebalo bi razdoblje od trideset šest godina da neki promatrač slijedi zvijezdu blizu pravog pola (odnosno, današnju Sjevernjaču), koja se pojavljuje u otvoru s lijeve strane i putuje desno sve dok ne nestane. Dakle, sedamdeset dvije godine iznosile bi jedan stupanj precesije, a to pomnoženo s tristo šezdeset daje precesijski ciklus od gotovo dvadeset šest tisuća godina. Dobro je poznato da su stari Egipćani poznavali takvu matematiku.

Dakle, ako se uzmu u obzir religija i astronomija, preciznost gradnje silazne odaje kao opservatorija čini se vjerojatnijom od ideje da je izgrađena samo da se kroz nju jednom nosi tijelo, i proglašavanje takve preciznosti slučajnošću.

Druga svrha Keopsove piramide (ona je najveća, te bi u sebi mogla sažimati tehnologiju drevnog naroda), mogla bi biti da služi kao spomenik za očuvanje znanja - nešto poput vremenske kapsule. Veliki broj znanstvenika izvan kruga egiptologa vjeruje da sadrži dimenzije našeg planeta, pri čemu je obodnica baze jednaka polovici stupnja ekvatorijalne geografske dužine. Je li tako?

Obodnica 921,45 m = 1/2 minute
1842,90 m = 1 minuta
110.574,36 m = 1 stupanj
dakle, 110,574 km = 1 stupanj
360 stupnjeva = 39.806,64 km

Ako stojite na ekvatoru i hodate prema sjeveru 921,45 metara, teorija kaže da ste prešli pola minute geografske dužine. Zemljina geografska dužina u tom bi slučaju iznosila 39,806 kilometara. Satelitskim mjerenjem dobiven je iznos od 39,999 kilometara, te razlika iznosi 193 kilometra. To je točnost od 99,5 posto. Egiptologija to naziva koincidencijom, što je svakako moguće. No ako teorija nešto vrijedi, onda jedina druga dimenzija kugle, njezin polumjer, za svoj bi pandan imao visinu piramide. Ako se pokaže da je tako, teorija bi doista imala temelje. No, je li tako?

Visina Keopsove piramide je 146,5 metara. Različita se mjerenja minimalno razlikuju, ali ne dovoljno da bi to utjecalo na teoriju. Ako primijenimo gornju formulu, onda je 146,5 m x 2 x 60 x 360 = 6328,8 kilometara. To odgovara polarnom polumjeru Zemlje od 6328,8 kilometara, a u usporedbi sa satelitski izmjerenim polumjerom od 6371 kilometar dolazi do razlike od 43 kilometra, odnosno točnosti od 99,3 posto. Devedeset devet cijelih pet posto ... 99,3%. Matematika tehničkog svijeta ne dopušta da se takva točnost odbaci kao slučajnost.

Kako su drevni Egipćani mogli doći do takvih mjera? Opet, pogledajte astronomiju (The Secrets of the Great Pyramid (Tajne Velike piramide) Petera Tompkinsa). Postoji mnogo drugih značajki piramide za koje nemamo objašnjenja, pa je ova spoznaja samo jedan primjer onoga što su oni znali, a nama je to poznato tek nekoliko stotina godina. Ali ondje stoji piramida.

Potom dolazi pitanje piramide kao građevine u razmjerima Zemljinih dimenzija: Zašto tako velika? Zašto ne upola manja piramida - mnogo manje posla da bi se iznijele i očuvale iste informacije?

Mig dolazi iz neočekivane discipline - mitologije. Veoma cijenjeni znanstvenik Joseph Campbell, koji je pisao o mitovima različitih kultura (islandske, babilonske, sumerske, egipatske i drugih, uključujući biblijske tekstove) u svojoj knjizi The Masks of God- Occidental Mythology (Maske Boga - mitologija Zapada) otkrio je broj 43,200, ili njegov izravni višekratnik ili derivaciju. Zapravo, slijedio je taj broj čak do neolitskih vremena. To je u njemu izazvalo ono što je nazvao "ushićenom panikom", u smislu da je navodno neovisno pojavljivanje toga broja, zaključio je, predstavljalo nekakav odnos prema kozmičkom ritmu, možda čak univerzalnu konstantu. Sjetite se mjera Keopsove piramide: 2 x 60 x 360 = 43,200! Možda bi ushićena panika profesora Campbella bila previše za njega da je to znao. Jesu li graditelji na neki način mogli koristiti taj broj kako bi odredili dimenzije piramide?

Konačni ishod: (1) Teorija da su piramide bile samo grobnice opovrgnuta je. Zapravo nikad nije dokazano jesu li uopće bile grobnice, premda su novije, a ne starije, imale neke pogrebne karakteristike. (2) Drevni su narodi primjenjivali tehnologiju koja daleko nadmašuje ono što im se pripisuje, daleko nadmašuje jednostavni mauzolej, dokazuje se točnošću i metodologijom koja je do danas ostala neobjašnjenom.

Odakle je stigla ta tehnologija? Mi to ne znamo. No imali su je, a potom su je izgubili. Na visoravni Giza uzdiže se masivan spomenik tom gubitku, velika Keopsova piramida, najstarije i jedino preživjelo od Sedam čuda drevnog svijeta.


Egipatske piramide

Pharaoh Ancient name Modern name Dynasty Site Base length x Height (m) Volume (cu.m) Image
Djoser unknown Step Pyramid of Djoser

3rd

c. 2686-2613 BC

Saqqara 121w.x109d.x60h. 330,400
Sekhemkhet unknown
Buried Pyramid 3rd Saqqara 120sq.x7h. 33,600
Khaba unknown Layer Pyramid 3rd Zawyet el'Aryan 84sq.x20h. 47,040
Sneferu Snefru endures Pyramid of Meidum

4th

c. 2613-2589 BC

Meidum 144sq.x(N.A)h. 638,733
Sneferu Snefru shines in the South Bent Pyramid

4th

c. 2613-2589 BC

Dahshur 188sq.x105h. 1,237,040
Sneferu Snefru shines in the North Red Pyramid

4th

c. 2613-2589 BC

Dahshur 220sq.x105h. 1,694,000
Khufu Khufu's horizon The Great Pyramid of Giza 4th Giza 230.3sq.x146.6h. 2,583,283
Djedefre Djedefre's Starry Sky Pyramid of Djedefre 4th Abu Rawash 106.2sq.x68 !~N.Ah 131,043
Bikheris?
Seth-Ka?
Star of ..?..-Ka Unfinished Northern Pyramid of Zawyet el'Aryan 4th Zawyet el'Aryan 200sq.x(N.A)h.  
Khafra Khafra is great Pyramid of Khafre 4th Giza 215.25sq.x143.5h. 2,211,096
Menkaure Menkaure is divine Pyramid of Menkaure 4th Giza 103.4sq.x65.5h. 235,183
Userkaf The pure sites of Userkaf Pyramid of Userkaf

5th

c. 2498-2345 BC

Saqqara 73.3sq.x49h. 87,906
Sahure The personality (ba) of Sahure appears Pyramid of Sahure 5th Abusir 78.75sq.x47h. 96,542
Neferirkare Kakai Personality (ba) of Neferirkare Pyramid of Neferirkare 5th Abusir 105sq.x54h. 257,250
Neferefre The power of Neferefre is divine Pyramid of Neferefre 5th Abusir 65sq.x?h.  
Shepseskare uncertain Unfinished pyramid of North Abusir 5th Abusir 100sq.  
Niuserre The seats of Niuserre will endure Pyramid of Niuserre 5th Abusir 79.9sq.x51.68h. 112,632
Menkauhor Kaiu The divine places of Menkauhor Headless Pyramid 5th Saqqara c.52sq.x?h.  
Djedkare Isesi Beautiful is Djedkare Pyramid of Djedkare-Isesi 5th South Saqqara 78.75sq.x52.5h. c.107,835
Unas The places of Unas are beautiful Pyramid of Unas 5th North Saqqara 57.75sq.x43h. 47,390
Teti The places of Teti are enduring Pyramid of Teti

6th

c. 2345-2181 BC

North Saqqara 78.5sq.x52.5h. 107,835
Pepi I The beauty of Pepi may endure Pyramid of Pepi I 6th South Saqqara 78.75sq.x52.5h. c. 107,835
Merenre The beauty of Merenre appears Pyramid of Merenre 6th South Saqqara 78.75sq.x52.5h. c. 107,835
Pepi II Pepi is established and living Pyramid of Pepi II 6th South Saqqara 78.75sq.x52.5h. c.107,835
Qakare Ibi unknown Pyramid of Ibi 8th South Saqqara 31.5sq.x21?h. 6,994?
Khui unknown Pyramid of Khui

8th

First Intermediate Period

Dara 146w.x136d.x?h.  
Merikare Flourishing are the abodes of Merikare Pyramid of Merikare 10th Unknown, possibly North Saqqara    
Amenemhat I Amenemhat appears at his place Pyramid of Amenemhet I

12th

c. 1991-1803 BC

Lisht 84sq.x55h. 129,360
Senusret I Senusret beholds the two lands Pyramid of Senusret I 12th Lisht 105sq.x61.25h. 225,093
Amenemhat II Amenemhat is provided White Pyramid 12th Dashur 50sq.x?h.
Senusret II Senusret appears Pyramid of Senusret II 12th Illahun (El-Lahun) 106sq.x48.6h. 185.665
Senusret III unknown Pyramid of Senusret III 12th Dashur 105sq.x78h. 288,488
Amenemhat III Amenemhat is beautiful Pyramid of Amenemhat III 12th Dashur 105sq.x75h. 274,625
Amenemhat III Amenemhat lives Pyramid of Hawara 12th Hawara 105sq.xc. 58h. 200,158
Amenemhat IV (?) unknown Southern Mazghuna pyramid 12th or 13th South Mazghuna 52.5sq.x?h  
Sobekneferu (?) unknown Northern Mazghuna pyramid 12th or 13th North Mazghuna > 52.5sq.x?h  
Ameny Qemau unknown Pyramid of Ameny Qemau

13th

c. 1790 BC

South Saqqara 52sq.x c. 35h.
Khendjer unknown Pyramid of Khendjer

13th

c. 1760 BC

South Saqqara 52.5sq.x c. 37.35h. c. 34,300
unknown unknown Southern South Saqqara pyramid 13th South Saqqara 78.75sq.x?h  
Ahmose I unknown Pyramid of Ahmose

18th

c. 1520 BC

Abydos 52.5sq.x c. 10h.

Lepsius list of pyramids

 

Razotkrivanje tajni piramida


Razotkrivanje tajni piramida

 

Napredna antička tehnologija

 

Piramide

 

Napredna antička tehnologija

Glavni povjesničari će vam reći da je Velika piramida Gize bila slavni grob za egipatske faraone. Jedini izvorni spomenik lijevo od izvornih sedam čuda svijeta, ta je struktura stvorena s besprijekornom matematičkom preciznošću i jedinstvena je zagonetna građevina i inženjering.

Postoji samo jedan problem: Velika piramida nema nikakve karakteristike grobnica: uključujući ekstravagantne artefakte, zidne umjetnosti, zapečaćene ulaze, razrađene lijesove, pa čak i mumije. Međutim, izgrađena je s jedinstvenim - istim materijalima koji se danas koriste za električnu vodljivost. Ove činjenice vode sve više i više povjesničara da vjeruju da su piramide imale daleko korisniju svrhu. ta piramida u Gizi nije bila grob, već elektrana: stvaranje i prenošenje struje civilizaciji koja ih okružuje.

Index